Stowarzyszenie

„My Life - historia opowiedziana" jest stowarzyszeniem działającym społecznie od 2004 roku w Słubicach/Frankfurcie nad Odrą. Członkowie stowarzyszenia gromadzą i spisują biograficzne opowiadania, które następnie przechowywane są w Archiwum Ludzkich Losów a tym samym zostają zachowane dla potomnych. Opowiadania biograficzne prezentowane są opinii publicznej w naszych publikacjach, a także podczas konferencji i wystaw. Stowarzyszenie kieruje się ideą, iż każde życie jest cenne.

 

 

 

Nasze cele

Pragniemy 

...uchronić historie życia przed zapomnieniem 

...pielęgnować kulturę opowiadania i słuchania oraz refleksji nad własnym życiem

...budować mosty między pokoleniami i narodami, zwłaszcza z regionu polsko-niemieckiego pogranicza

 

Nasz zarząd

Krzysztof Wojciechowski

Przewodniczący zarządu: Dr. Krzysztof Wojciechowski
(dyrektor administracyjny Collegium Polonicum; e-mail: wojciechowski(a)europa-uni.de)

 

 

Zastępca przewodniczącego zarządu: Karolina Stanek

(e-mail: mylife(a)fundacjacp.org)

 

Skarbnik: Wioletta Mazurek