Projekty i książki

Od początku istnienia naszego stowarzyszenia naszą pracę wspierają liczne projekty. W ten sposób mogliśmy przeprowadzić szkolenia, podczas których zarówno młodzi jak i starsi ludzie mogli dowiedzieć się nieco o przeprowadzaniu wywiadów biograficznych. Ponadto zorganizowaliśmy polsko-niemieckie konferencje, kursy komputerowe dla seniorów, tworzyliśmy i prezentowaliśmy wystawy, drukowaliśmy książki i nie tylko.

Nasze projekty

Młodzi pytają starych (2005-2006) - przy finansowym wsparciu Euroregionu "Pro Europa Viadrina"

„Z wrogów przyjaciele“ (2005-2006) – 10 Polaków i 10 Niemców relacjonowało o tym jak nauczyli się poznawać i cenić swoich sąsiadów. Ich biografie trafiły do Archiwum Ludzkich Losów. Projekt ten został przedstawiony na polsko-niemieckiej konferencji. Przedsięwzięcie to zostało zorganizowane we współpracy z Fundacją na Rzecz Collegium Polonicum i zostało współfinansowane przez Fundację Współpracy Polsko-NiemieckiejPomost między pokoleniami.

Uczniowie pytają dziadków (2005-2006) – dzieci pytały swoich dziadków o ich życie. Powstałe w ramach tego projektu biografie trafiły do Archiwum Ludzkich Losów. Wsparcie finansowe przejęła Deutsche Behindertenhilfe Aktion Mensch e.V. (w ramach akcji "5000 x Przyszłość")

Old & Young (2006-2007) – przy finansowym wsparciu PZU i Akademii Rozwoju Filantropii w Polsce, w ramach programu "Łączymy pokolenia" („Wir verbinden Generationen”), wspólnie z Fundacją na rzecz Collegium Polonicum

Biografé (2006-2007) - przy finansowym wsparciu Funduszu Inicjatyw Obywatelskich, wspólnie z Fundacją na rzecz Collegium Polonicum, w ten sposób powstała książka "Wartość życia"

Ponadto zrealizowaliśmy m.in. dotowany przez Radę Miasta Frankfurtu nad Odrą w ramach programu "Społeczne miasto" projekt "Opowiedzieć życie". W latach 2009-2010 na terenie "Innenstadt-Beresinchen" (Śródmieście-Brzezinka) stworzone zostały możliwości spotkań między pokoleniami, w ten sposób zaktywizowane zostało życie miejskie.

Katolicy w NRD - między rozdziałem, dopasowaniem a opozycją (Katholiken in der DDR zwischen Ausgrenzung, Anpassung und Opposition) – przy współpracy z Pełnomocnikiem Kraju Związkowego Brandenburgia ds. Następstw Dyktatury Komunistycznej (LAkD) i finansowym wsparciu Federalnej Fundacji Badań nad Dyktaturą Socjalistyczną Partii Jedności oraz dotacji z różnych katolickich arcybiskupstw. W ramach projektu powstała wystawa objazdowa oraz książka.

Nasze publikacje

Nasze Stowarzyszenie opublikowało dotychczas cztery książki. 

Lebuser Senioren erzählen aus ihrem Leben