Archiwum

Archiwum Ludzkich Losów zbiera biografie z polsko-niemieckiego regionu granicznego. Archiwum wciąż się rozrasta i obejmuje obecnie ok. 1000 biograficznych dokumentów, z czego 300 to wyczerpujące biografie, które zostały spisane przez Stowarzyszenie My Life, bądź autobiografie, które zostały nam powierzone.

Das Archiv für menschliche Schicksale

W naszym archiwum gromadzimy:

wywiady biograficzne (w formie audio i transkrypcji)

fotografie

albumy biograficzne

 

 

 

 

Podstawą prawną jego działania jest dwujęzyczny polsko-niemiecki Regulamin Archiwum Ludzkich Losów, stanowiący uchwałę walnego zgromadzenia członków Stowarzyszenia z 11.06.2015.

Archiwum służy jako źródło badań antropologom, etnologom, historykom, politologom, psychologom i regionalistom. Ma też jednak być miejscem spotkań dla wszystkich, którzy chcieliby poznać historię życia innych, o ile zgadzają się na to osoby, z którymi przeprowadzano wywiady.