W bieżącym roku My Life miało okazję i przyjemność świętować jubileusz 10 lat swojego istnienia. Wpisanie stowarzyszenia do rejestru stowarzyszeń przy sądzie we Frankfurcie nad Odrą nastąpiło 10 maja 2004 r. pod numerem VR 866 FF. Uroczyste obchody odbyły się jednak w czwartek 4 września 2014 r. od godz. 15:00 w Collegium Polonicum w Słubicach (początek części oficjalnej o godz. 16:00).

Sporo się działo, m.in. "drzwi otwarte" w Archiwum Ludzkich Losów na parterze biblioteki Collegium Polonicum (od godz. 15:00 do 16:00), a następnie od godz. 16:00 w małej auli - prezentacja broszury o naszej działalności oraz dotychczasowych dokonaniach, wykład okolicznościowy prof. Alexandra von Plato, wystawa zdjęć i archiwalnych doniesień prasowych, jak również od godz. 17:30 - mały poczęstunek tuż obok w sali bankietowej.

Jubileuszowa publikacja powstała pod opieką Jenny Dittberner, a jej tłumaczeniem na język polski zajął się członek zarządu Roland Semik. Za korektę odpowiadała Karolina Stanek, zaś Tomaszowi Stefańskiemu dziękujemy za opracowanie graficzne. Podczas uroczystości wsparli nas jeszcze: Maciej Michalski-Rokita (tłumaczenie symultaniczne), duet Łysenko (oprawa muzyczna - wyjątki z Brahmsa i Vivaldiego) oraz Halina Wołowicz (catering).

Przy tej okazji wszyscy chętni mogli złożyć wpisy do księgi pamiątkowej, datki na bieżącą działalność Stowarzyszenia albo wypełnić deklaracje członkowskie.

Program:

ARCHIWUM LUDZKICH LOSÓW:

od 15.00 Dzień otwarty w Archiwum (na parterze biblioteki CP)

MAŁA AULA:

16.00 Powitanie gości przez przewodniczącego Stowarzyszenia

Adres okolicznościowy Burmistrza Słubic

Adres okolicznościowy Nadburmistrza Frankfurtu nad Odrą

Prezentacja historii Stowarzyszenia

Prezentacja publikacji okolicznościowej

16.50 Wykład okolicznościowy prof. Alexandra von Plato, 1993-2007 dyrektora Instytutu Historii i Biografii na Uniwersytecie Niestacjonarnym w Hagen. Więcej o nim i jego dorobku naukowym pod linkiem: http://www.fernuni-hagen.de/geschichteundbiographie/team/alexander.vonplato.shtml

SALA BANKIETOWA

17.30 Gratulacje od gości, partnerów i przyjaciół Stowarzyszenia, mały bufet i muzyka.

 

Zapowiedź na Słubickim Portalu Informacyjnym Slubice24.pl: http://www.slubice24.pl/wiadomosci/aktualnosci/6102-10-lat-stowarzyszenia-qmy-life-erzahlte-zeitgeschichteq

Podczas gdy kościół ewangelicki mocno angażował się za lub przeciwko NRD, częściowo się w nią uwikłał, wreszcie za swoje zasługi dla pokojowej rewolucji do dzisiaj ma silną reputację, życie katolików w NRD znane jest niewielu Niemcom. Stąd do słowa dopuszczamy tych ludzi, którzy byli narażeni na wiele szykan w zdominowanym ateizmem socjalizmie, byli traktowani jak zacofani, sekciarscy i szkodliwi dla rozwoju nowego systemu.

Wielu katolikom zamknięto drogę do wyższego wykształcenia czy choćby pracy, dlatego kościół katolicki stał się jednym z ważniejszych pracodawców i w instytucjach takich jak berliński Szpital Św. Jadwigi powstało katolickie społeczeństwo równoległe, które żyło innymi ideałami niż te propagowane przez państwo. O tych innych ideałach, o wsparciu w społeczności i o Bogu opowiadają wierni na naszej wystawie i w towarzyszącej jej książce.

Otwarcie naszej wystawy "Katolicy w NRD pomiędzy rozdziałem, dopasowaniem a opozycją" (Katholiken in der DDR zwischen Ausgrenzung, Anpassung und Opposition)odbyło się w piątek 23 maja b.r. w Szpitalu Św. Jadwigi (St. Hedwig-Krankenhaus) przy Große Hamburger Str. 5/11 w Berlinie.

Oficjalną zapowiedź tego wydarzenia można przeczytać jako plik PDF tutaj

Wydarzenie spotkało się ze sporym zainteresowaniem mieszkańców i mediów z całego terenu dawnej NRD, głównie w Berlinie, ale i np. w Magdeburgu czy Lipsku (Thomas Marin: Kritisches nicht verschweigen, in: Tag des Herren 27.05.2014 http://www.tag-des-herrn.de/content/kritisches-nicht-verschweigen). Niemiecki profil projektu na Facebooku pod linkiem: https://www.facebook.com/Katholiken

Przedsięwzięcie realizowane było od listopada 2010 r. do kwietnia 2011 r., choć pomysł na spisanie i porównanie losów opozycjonistów po obu stronach Odry narodził się dużo wcześniej. Do sfinansowania przedsięwzięcia udało się pozyskać Ulrike Poppe, pełnomocniczkę kraju związkowego Brandenburgia ds. opracowania skutków komunistycznej dyktatury (LAkD). Projekt otoczył merytoryczną opieką dyrektor IPN Szczecin dr Marcin Stefaniak.

Celem przedsięwzięcia było nie tylko uratowanie od zapomnienia losów wybranych osób zaangażowanych w działania opozycyjne w Polsce i w Niemczech, ale również, a może przede wszystkim, głębsze zrozumienie sytuacji ich sytuacji własnej, ich przeżyć, motywacji, refleksji. W ramach projektu spisano i wydano 7 biografii polskich i 6 niemieckich. Każda z biografii została przetłumaczona na język sąsiada i wydana w postaci broszury w twardej oprawie.

W dotarciu do osób zaangażowanych w działalność polskiej opozycji, zamieszkałych w województwie lubuskim, pomagał gorzowski oddział IPN. Opozycjoniści chętnie dzielili się swoimi przeżyciami i refleksjami, a przy odbieraniu gotowych książek nie kryli wzruszenia. Kolejnym celem, jaki stawia przed sobą Stowarzyszenie My Life, jest oprócz spisywania kolejnych życiorysów, wydanie książki będącej analizą sytuacji opozycji, powstałej na bazie spisanych biografii.

19 maja 2011 r. w Małej Auli Collegium Polonicum miała miejsce konferencja będąca uroczystym zakończeniem projektu "Między mitem a zapomnieniem. Opozycjoniści w polsko-niemieckim regionie przygranicznym". Projekt ten realizowany był przez Stowarzyszenie My Life - erzählte Zeitgeschichte e.V. (My Life - historia opowiedziana) oraz Fundację na rzecz Collegium Polonicum jako partnera.

Podczas konferencji zaprezentowana została analiza kulturoznawcza "świata opozycjonisty" po polskiej i niemieckiej stronie. Odczytano fragmenty dwóch biografii. Gośćmi specjalnymi byli Urlike Poppe, pełnomocniczka Brandenburgii ds. opracowania skutków komunistycznej dyktatury oraz Marcin Stefaniak, dyrektor oddziału IPN w Szczecinie.

Po zakończeniu oficjalnej części konferencji, goście długo jeszcze prowadzili kuluarowe rozmowy w miłej atmosferze przy lampce wina.

Opowiadanie życia - popołudnia z biografią w Bibliotece Miejskiej i Regionalnej we Frankfurcie nad Odrą, Bischofstraße 17.

 

Wspólnie z biblioteką frankfurcką organizujemy spotkania autorskie z ciekawymi ludźmi w poniedziałkowe popołudnia w połowie każdego miesiąca (z wyjątkiem przerwy wakacyjnej). Moderatorem rozmów jest prezes stowarzyszenia dr Krzysztof Wojciechowski, a koordynatorem przygotowań - wiceprezes Helga Grune.

Od 2009 r. o swoim interesującym życiu opowiedzieli nam już (w kolejności alfabetycznej): Heinz Adler, Hartmut Ahrens, Hans Albeshausen, Sigrid Albeshausen, Horst Bahro, Renate Bauer, Gilda Bereska, Heidemarie Bucki, Brigitte Brüning, dr Wolfgang de Bruyn, Knut Dammasch, dr Klaus Eichler, Siegfried Ernst, Siegfried Fiedler, Hans-Dieter Finger, Günther Fromm, Christian Gehlsen, Helga Glockner-Neubert, Eva Hülpüsch, Erika Klatt-Marquardt, dr Karl Ludwig von Klitzing, Horst Klute, Werner Krause, Ursula Krüger, Jörg Lüderitz, Maria Malle, dr Horst Jürgen Peter Miethe, Siegfried Müller, Adelheid Nagel, Elke Neutert, Martin Patzelt, Mark Perelmann, dr Gunter Pleuger, Richard Priemuth, dr Wilfried Proger, dr Rudolf Ramm, Recherchegruppe Zwangsarbeit in und um Frankfurt (Oder), Günter Reski, Erik Rohrbach, Edith Scheffler, Dorothea Schiefer, dr Peter Schindelhauer, Joachim Schneider, Fanny Schulz, Rüdiger Sielaff, Jochen Stern, Gerhard Stockenberg, Karl-Christoph von Stünzner-Karbe oraz Wolfgang Töppen, Hans Dieter Wagner, Werner Weiß, Karin i Thilo Zeil.