Szanowni członkowie i przyjaciele Stowarzyszenia, w czwartek 11 czerwca 2015 r. o godz. 17 w budynku Collegium Polonicum w Słubicach, pokój 102 serdecznie zapraszamy do udziału w walnym zebraniu członków naszego Stowarzyszenia.

Tematem wiodącym najbliższego spotkania będzie przyjęcie dwujęzycznego polsko-niemieckiego regulaminu dla prowadzonego przez nas Archiwum Ludzkich Losów na parterze biblioteki Collegium Polonicum w Słubicach. W naszych zbiorach mieści się już ponad 1000 biografii, a to wymusza nowe rozwiązania i nowe regulacje prawne.

Przy okazji złożymy sprawozdanie z działalności w ostatnich 6 miesiącach, przedstawimy naszą majową broszurę na temat comiesięcznych spotkań biograficznych i opowiemy o najbliższych planach co do wystawy objazdowej na temat życia katolików w NRD, bo nadchodzące terminy zarezerwowane są już do wiosny 2016 r. W najbliższych miesiącach wystawa zagości w Neuzelle, Görlitz, Stralsundzie, Frankfurcie nad Odrą, Cottbus, Paderborn, a podczas jubileuszowego 100. Niemieckiego Dnia Katolików - w Nowym Ratuszu w Lipsku.

11 czerwca przewidujemy następujący porządek obrad:

1. Powitanie

2. Zatwierdzenie porządku obrad (wszelkie uwagi i propozycje są mile widziane

3. Zatwierdzenie protokołu z ostatniego walnego zgromadzenia członków 05.12.2014

4. Sprawozdanie zarządu z działalności w ostatnim półroczu

5. Uchwała o zmianie statutu Stowarzyszenia (§2 ust. 1 zd. 2)

6. Uchwała o przyjęciu regulaminu dla Archiwum Ludzkich Losów

7. Plany działalności w II półroczu 2015

8. Inne, ustalenie terminu następnego walnego zgromadzenia członków 

Wstęp wolny, także dla osób spoza Stowarzyszenia!

W ostatni poniedziałek 18 maja 2015 r. o godz. 15:00 w Bibliotece Miejskiej Regionalnej przy Bischofstraße 17 we Frankfurcie nad Odrą odbyło się jubileuszowe 50. spotkanie z biografią ("Das Leben erzählen"). Chodzi o cykl spotkań z opowieścią autobiograficzną, odbywający się już od 2009 r. pod opieką byłej wiceprzewodniczącej zarządu "My Life" pani Helgi Grune. 

Przy okazji poniedziałkowej uroczystości, którą poprowadził przewodniczący "My Life" dr Krzysztof Wojciechowski, nie zabrakło oczywiście osób, które podzieliły się już swoimi historiami życia z lokalną społecznością. Swoim udziałem i krótkim przemówieniem zaszczycił nas ponadto nadburmistrz Frankfurtu nad Odrą dr Martin Wilke. Wszyscy obecni otrzymali od nas okazjonalną broszurę na temat dotychczasowych bohaterów projektu oraz wypili po lampce wina za dalszą pomyślność całego przedsięwzięcia.

Wydarzenie cieszyło się sporym zainteresowaniem lokalnych mediów, wśród których znalazły się m.in. gazeta "Märkische Oderzeitung" (http://www.moz.de/heimat/lokalredaktionen/frankfurt-oder/artikel9/dg/0/1/1391685/ ) oraz WMZ TV. Jeszcze raz Wszystkim Państwu i każdemu z osobna serdecznie dziękujemy za obecność, jak i za darowizny na rzecz dalszej działalności Stowarzyszenia!

Fot. Roland Semik.

Wystawa objazdowa "Katolicy w NRD...", której koordynatorką jest była wiceprzewodnicząca naszego Stowarzyszenia pani Helga Grune, gościła już w wielu miejscowościach północnych i wschodnich Niemiec. 

Nie zwalniamy wcale tempa i mamy zaplanowane kolejne terminy aż do maja przyszłego roku! A będą to: Fundacyjny Kościół Mariacki w Neuzelle (maj 2015), biblioteka miejska w Gőrlitz - Jochmannstraße (od 12 czerwca 2015 o godz. 17), Kościół Mariacki w Stralsundzie (od 9 lipca do 16 sierpnia 2015), kościół pw. Świętego Krzyża we Frankfurcie nad Odrą (od 11 do 13 września 2015 r.), Uniwersytet Ludowy VHS we Frankfurcie nad Odrą (II połowa września 2015 r.), LASV Cottbus - Lipezker Straße (październik 2015), Bonifatiuswerk Paderborn (od 8 listopada 2015), 100. Dzień Katolików w Lipsku - Nowy Ratusz w Lipsku (od 25 do 29 maja 2016).

Ostatni poniedziałek 18 maja był nie tylko terminem jubileuszowego 50. spotkania z biografią ("Das Leben erzählen"), ale i małej uroczystości, podczas której honorowym członkiem naszego Stowarzyszenia został  współpracujący z nami od lat dr Dirk Wissen, dyrektor Biblioteki Miejskiej i Regionalnej we Frankfurcie nad Odrą. 

Stosowną decyzję jednogłośnie podjęli wszyscy członkowie Zarządu. Dr Dirk Wissen otrzymał od nas kwiaty, oficjalny dyplom potwierdzający honorowe członkostwo, jak i podziękowania za dotychczasowe wsparcie. Tym samym został on pierwszym w historii honorowym członkiem "My Life - erzählte Zeitgeschichte" e.V.

Fot. Roland Semik.

W związku z zaplanowanym przez władze Frankfurtu nad Odrą nieobsadzeniem wakatu w Bibliotece Miejskiej i Regionalnej oraz ograniczeniem godzin otwarcia placówki o 12 godzin tygodniowo dojdzie do likwidacji wielu wydarzeń cyklicznych, które dotąd odbywały się w bibliotece. Chodzi m.in. o spotkania dyskusyjne na temat literatury (Literatur-Cafe), zainicjowane przed pięcioma laty przez Ruth Werner i Renate Jahnz.

Wszystkich sympatyków Stowarzyszenia pragniemy uspokoić, iż popołudniowe spotkania biograficzne organizowane raz w miesiącu w poniedziałki przez stowarzyszenie "My Life" oraz rozmowy z ludźmi kultury "Wissen trifft" pozostają niezagrożone, choć popołudnia My Life zaczynać się będą godzinę wcześniej - o godz. 15 a nie jak dotąd o godz. 16 (Źródło: Märkischer Markt z 29/30 kwietnia 2015 r., str. 3). 

Najbliższymi gośćmi będą: Peter Roske (21 września), Rolf Haak (12 października), G. Stargard (16 listopada).