W ubiegłym miesiącu mieliśmy okazję zrealizować uroczystość jubileuszu 10 lat istnienia naszego Stowarzyszenia. W Archiwum Losów Ludzkich oraz małej auli Collegium Polonicum pojawiło się wielu znakomitych gości, m.in.:

bohaterowie naszych biografii i spotkań biograficznych, nasz prelegent prof. Alexander von Platto z Uniwersytetu w Hagen, duet muzyczny Anastazja i Igor Łysenko,wicestarosta słubicki Leopold Owsiak, Silvana Hillinger z urzędu pełnomocnika kraju związkowego Brandenburgia ds. opracowania skutków dyktatury komunistycznej,przedstawiciele Fundacji na rzecz CP, Polsko-Niemieckiej Akademii Seniorów, biblioteki miejskiej i regionalnej we Frankfurcie nad Odrą oraz biblioteki miejskiej w Słubicach, Uniwersytetów Trzeciego Wieku w Gorzowie Wlkp. i Zielonej Górze, przedstawiciele lokalnych mediów i wielu, wielu innych... 

Wszystkim i każdemu z osobna ogromnie dziękujemy! Jednocześnie zapraszamy do zakładki "Jubileusz", gdzie pojawiło się kilkanaście zdjęć z wydarzenia...

Fot. Jenny Dittberner & Roland Semik.

 

 

Dyrektor biblioteki miejskiej i regionalnej we Frankfurcie nad Odrą, a od niedawna honorowy członek stowarzyszenia My Life dr Dirk Wissen ogłosił publicznie, że z końcem sierpnia b.r. ustąpi z zajmowanego od 8 lat stanowiska. Podczas swojego urzędowania udało mu się pobudzić życie kulturalne miasta, m.in. dzięki współorganizowanym z nami popołudniowym spotkaniom z opowieścią autobiograficzną (Das Leben erzählen). W imieniu całego Stowarzyszenia dziękujemy Mu za dotychczasową współpracę!

Od 1 września do czasu wyłonienia dyrektora jego obowiązki tymczasowo pełnić będzie tymczasowa wicedyrektor biblioteki Sigrid Riedel. 

Jednocześnie wybrano nowy zarząd Stowarzyszenia Przyjaciół Biblioteki Miejskiej i Regionalnej we Frankfurcie nad Odrą (Freundekreis der SRB). Z dalszego piastowania funkcji prezesa zrezygnowała Renate Berthold, a to ze względów zdrowotnych i po to, by móc bardziej skoncentrować się na pracy radnej miejskiej. Jej miejsce zajął dotychczasowy pierwszy zastępca Karl-Konrad Tschäpe, pracownik naukowy Europejskiego Uniwersytetu Viadrina, który doskonale włada językiem polskim.

Do zarządu weszli ponadto: Erik Rohrbach, Helga Grune (była wiceprzewodnicząca stowarzyszenia My Life), Andrea Doebert, Jan Musekamp i Wolfgang Frotscher. Serdecznie gratulujemy!

W ostatni wtorek 23 czerwca w budynku Collegium Polonicum po raz kolejny gościli przedstawiciele zaprzyjaźnionego z nami Uniwersytetu Trzeciego Wieku z Gorzowa Wielkopolskiego. Z wielką serdecznością przywitał ich dyrektor placówki a jednocześnie przewodniczący My Life dr Krzysztof Wojciechowski.

W piątek 12 czerwca 2015 r. o godz. 17 w budynku biblioteki miejskiej w Görlitz uroczyście otworzyliśmy wystawę objazdową My Life o życiu katolików w NRD. Wszystkich zainteresowanych obejrzeniem zdjęć i tekstów lub pozyskaniem naszej publikacji książkowej pod redakcją Helgi Grune na w/w temat informujemy, że wydarzenie potrwa aż do piątku 31 lipca. Dotychczasowym gościom jak i miejscowym mediom (m.in. Görlitzer Anzeiger) dziękujemy za poświęcenie uwagi naszemu projektowi: http://www.goerlitzer-anzeiger.de/goerlitz/gesellschaft/12223_katholiken-in-der-ddr---zwischen-anpassung-und-ausgrenzung.html

W czwartek 11 czerwca o godz. 17 w budynku Collegium Polonicum w Słubicach odbyło się walne zgromadzenie członków My Life. Tematem wiodącym były zmiany w statucie Stowarzyszenia oraz przyjęcie dwujęzycznego polsko-niemieckiego regulaminu dla prowadzonego przez nas Archiwum Ludzkich Losów na parterze biblioteki Collegium Polonicum w Słubicach i gromadzącego już ponad tysiąc biografii ludzi pogranicza.

Inicjatorem przyjęcia regulaminu był wiceprzewodniczący Stowarzyszenia Roland Semik, który przygotował stosowny projekt do dalszych konsultacji oraz zdał sprawozdanie z działalności Zarządu po ostatnim półroczu. Dwujęzyczny formularz wniosku o dostęp do zasobów Archiwum zostanie przyjęty na zebraniu Zarządu w dniu 23 czerwca. Część przyjętych zmian w statucie Stowarzyszenia zaproponował Urząd Skarbowy (Finanzamt) we Frankfurcie nad Odrą.

Przy okazji w poczet członków przyjęte zostały dwie nowe osoby, które współpracują z nami już od wielu miesięcy. Chodzi o Jenny Teichmann oraz Karolinę Stanek. Jenny Teichmann, wówczas jeszcze Dittberner, była główną redaktorką naszej publikacji z okazji 10 lat istnienia Stowarzyszenia (2014), zainicjowała stworzenie nowej, bardziej nowoczesnej strony My Life (2015) oraz prowadzi seminarium na temat opowieści biograficznej na Europejskim Uniwersytecie Viadrina. Karolina Stanek jest koordynatorką wieczorków z opowieścią biograficzną w bibliotece miejskiej w Słubicach (od 2014), jak i pomagała przy wielu innych projektach, m.in. przy organizacji jubileuszowego 50. spotkania z opowieścią biograficzną w bibliotece miejskiej we Frankfurcie nad Odrą (2015). Ogromnie cieszymy się na dalszą współpracę z obydwiema paniami!