Nowy Zarząd stowarzyszenia My Life na lata 2016-2018

W środę 9 listopada 2016 r. w Collegium Polonicum w Słubicach odbyło się walne zgromadzenie członków Stowarzyszenia, podczas którego wybrano nowy Zarząd na lata 2016-2018.

Ze względu na nadmiar obowiązków z funkcji wiceprzewodniczącego zrezygnował Roland Semik, a jego miejsce zajęła Karolina Stanek, studentka kulturoznawstwa na Europejskim Uniwersytecie Viadrina we Frankfurcie nad Odrą. Reszta składu pozostała bez zmian, tj. przewodniczący dr Krzysztof Wojciechowski, skarbnik Monika Wojciechowska i członkini zarządu Wioletta Mazurek.

Obecnie do Stowarzyszenia należy 18 osób, z czego 15 to członkowie zwyczajni (z prawem udziału w głosowaniach) oraz 3 członków wspierających (z uprawnieniami doradczymi, bez prawa udziału w głosowaniach). Biorąc pod uwagę płeć oraz narodowość jest to w sumie 11 kobiet i 7 mężczyzn oraz 12 Niemców i 6 Polaków. Jak na razie jedynym członkiem honorowym My Life pozostaje dr Dirk Wissen, były dyrektor  Biblioteki Miejskiej i Regionalnej we Frankfurcie nad Odrą...