Walne zebranie członków 9 listopada 2016 r.

W środę 9 listopada 2016 o godz. 16.00 zapraszamy do Collegium Polonicum w Słubicach, sala 102 na walne zgromadzenie członków Stowarzyszenia.

Przewidujemy następujący porządek obrad:

1. Powitanie

2. Zatwierdzenie porządku obrad, mile widziane są propozycje uzupełnień

3. Zatwierdzenie protokołu z ostatniego zebrania w dniu 23.06.2016

4. Sprawozdanie z pracy Zarządu po 23.06.2016

5. Wybory nowego Zarządu (na dwuletnią kadencję 2016-2018)

6. Plany na 2017 r.

7. Inne, ustalenie terminu kolejnego zebrania

Z prośbą o uzupełnienie punktów programu o Państwa życzenia i pomysły

i z najlepszymi pozdrowieniami

Dr Krzysztof Wojciechowski