Walne zebranie członków 23 czerwca 2016 r.

W czwartek 23 czerwca 2016 o godz. 16.00 zapraszamy do Collegium Polonicum w Słubicach, sala 102 na walne zgromadzenie członków Stowarzyszenia.

Przewidujemy następujący porządek obrad:

1. Powitanie

2. Zatwierdzenie porządku obrad, mile widziane są propozycje uzupełnień

3. Zatwierdzenie protokołu z ostatniego zebrania w dniu 25.02.2016

4. Sprawozdanie z pracy Zarządu po 25.02.2016

5. Dyskusja otwarta na temat bieżącej działalności

6. Plany na II półrocze 2016 r.

7. Inne, ustalenie terminu kolejnego zebrania

Z prośbą o uzupełnienie punktów programu o Państwa życzenia i pomysły

i z najlepszymi pozdrowieniami

z upoważnienia Zarządu Roland Semik