Zmiany personalne w bibliotece miejskiej i regionalnej we Frankfurcie nad Odrą

Dyrektor biblioteki miejskiej i regionalnej we Frankfurcie nad Odrą, a od niedawna honorowy członek stowarzyszenia My Life dr Dirk Wissen ogłosił publicznie, że z końcem sierpnia b.r. ustąpi z zajmowanego od 8 lat stanowiska. Podczas swojego urzędowania udało mu się pobudzić życie kulturalne miasta, m.in. dzięki współorganizowanym z nami popołudniowym spotkaniom z opowieścią autobiograficzną (Das Leben erzählen). W imieniu całego Stowarzyszenia dziękujemy Mu za dotychczasową współpracę!

Od 1 września do czasu wyłonienia dyrektora jego obowiązki tymczasowo pełnić będzie tymczasowa wicedyrektor biblioteki Sigrid Riedel. 

Jednocześnie wybrano nowy zarząd Stowarzyszenia Przyjaciół Biblioteki Miejskiej i Regionalnej we Frankfurcie nad Odrą (Freundekreis der SRB). Z dalszego piastowania funkcji prezesa zrezygnowała Renate Berthold, a to ze względów zdrowotnych i po to, by móc bardziej skoncentrować się na pracy radnej miejskiej. Jej miejsce zajął dotychczasowy pierwszy zastępca Karl-Konrad Tschäpe, pracownik naukowy Europejskiego Uniwersytetu Viadrina, który doskonale włada językiem polskim.

Do zarządu weszli ponadto: Erik Rohrbach, Helga Grune (była wiceprzewodnicząca stowarzyszenia My Life), Andrea Doebert, Jan Musekamp i Wolfgang Frotscher. Serdecznie gratulujemy!