Mamy nowych członków i regulamin Archiwum Ludzkich Losów

W czwartek 11 czerwca o godz. 17 w budynku Collegium Polonicum w Słubicach odbyło się walne zgromadzenie członków My Life. Tematem wiodącym były zmiany w statucie Stowarzyszenia oraz przyjęcie dwujęzycznego polsko-niemieckiego regulaminu dla prowadzonego przez nas Archiwum Ludzkich Losów na parterze biblioteki Collegium Polonicum w Słubicach i gromadzącego już ponad tysiąc biografii ludzi pogranicza.

Inicjatorem przyjęcia regulaminu był wiceprzewodniczący Stowarzyszenia Roland Semik, który przygotował stosowny projekt do dalszych konsultacji oraz zdał sprawozdanie z działalności Zarządu po ostatnim półroczu. Dwujęzyczny formularz wniosku o dostęp do zasobów Archiwum zostanie przyjęty na zebraniu Zarządu w dniu 23 czerwca. Część przyjętych zmian w statucie Stowarzyszenia zaproponował Urząd Skarbowy (Finanzamt) we Frankfurcie nad Odrą.

Przy okazji w poczet członków przyjęte zostały dwie nowe osoby, które współpracują z nami już od wielu miesięcy. Chodzi o Jenny Teichmann oraz Karolinę Stanek. Jenny Teichmann, wówczas jeszcze Dittberner, była główną redaktorką naszej publikacji z okazji 10 lat istnienia Stowarzyszenia (2014), zainicjowała stworzenie nowej, bardziej nowoczesnej strony My Life (2015) oraz prowadzi seminarium na temat opowieści biograficznej na Europejskim Uniwersytecie Viadrina. Karolina Stanek jest koordynatorką wieczorków z opowieścią biograficzną w bibliotece miejskiej w Słubicach (od 2014), jak i pomagała przy wielu innych projektach, m.in. przy organizacji jubileuszowego 50. spotkania z opowieścią biograficzną w bibliotece miejskiej we Frankfurcie nad Odrą (2015). Ogromnie cieszymy się na dalszą współpracę z obydwiema paniami!