Walne zebranie członków My Life. Nowy regulamin dla Archiwum Ludzkich Losów

Szanowni członkowie i przyjaciele Stowarzyszenia, w czwartek 11 czerwca 2015 r. o godz. 17 w budynku Collegium Polonicum w Słubicach, pokój 102 serdecznie zapraszamy do udziału w walnym zebraniu członków naszego Stowarzyszenia.

Tematem wiodącym najbliższego spotkania będzie przyjęcie dwujęzycznego polsko-niemieckiego regulaminu dla prowadzonego przez nas Archiwum Ludzkich Losów na parterze biblioteki Collegium Polonicum w Słubicach. W naszych zbiorach mieści się już ponad 1000 biografii, a to wymusza nowe rozwiązania i nowe regulacje prawne.

Przy okazji złożymy sprawozdanie z działalności w ostatnich 6 miesiącach, przedstawimy naszą majową broszurę na temat comiesięcznych spotkań biograficznych i opowiemy o najbliższych planach co do wystawy objazdowej na temat życia katolików w NRD, bo nadchodzące terminy zarezerwowane są już do wiosny 2016 r. W najbliższych miesiącach wystawa zagości w Neuzelle, Görlitz, Stralsundzie, Frankfurcie nad Odrą, Cottbus, Paderborn, a podczas jubileuszowego 100. Niemieckiego Dnia Katolików - w Nowym Ratuszu w Lipsku.

11 czerwca przewidujemy następujący porządek obrad:

1. Powitanie

2. Zatwierdzenie porządku obrad (wszelkie uwagi i propozycje są mile widziane

3. Zatwierdzenie protokołu z ostatniego walnego zgromadzenia członków 05.12.2014

4. Sprawozdanie zarządu z działalności w ostatnim półroczu

5. Uchwała o zmianie statutu Stowarzyszenia (§2 ust. 1 zd. 2)

6. Uchwała o przyjęciu regulaminu dla Archiwum Ludzkich Losów

7. Plany działalności w II półroczu 2015

8. Inne, ustalenie terminu następnego walnego zgromadzenia członków 

Wstęp wolny, także dla osób spoza Stowarzyszenia!