Walne zebranie członków i wybór nowego zarządu

5 grudnia 2014 r. o godz. 14:00 w Collegium Polonicum w Słubicach odbyło się walne zebranie członków stowarzyszenia "My Life - erzählte Zeitgeschichte" e.V., podczas którego sprawozdanie z ostatnich 2 lat działalności złożył dotychczasowy zarząd i dokonano wyboru nowych władz.

W dotychczasowym 5-osobowym zarządzie, wybranym we wrześniu 2012 r., zasiadali przewodniczący dr Krzysztof Wojciechowski, wiceprzewodnicząca Helga Grune, skarbnik Monika Wojciechowska oraz członkowie zarządu Wioletta Mazurek i Roland Semik.

Stowarzyszenie pożegnało w tym czasie zasłużonego członka Henryka Rączkowskiego (1913-2013), wydało dwie nowe książki, rozpoczęło projekt słubickich spotkań biograficznych, zorganizowało wystawę objazdową o życiu katolików w NRD, a we wrześniu b.r. uroczyście świętowało jubileusz 10 lat istienia. Z wykładem okolicznościowym przyjechał wówczas prof. Alexander von Plato z Uniwersytetu w Hagen a w ręce gości trafiła dwujęzyczna broszura "Pozstać w pamięci/ In Erinnerung bleiben".

Podczas piątkowego zebrania w poczet członków Stowarzyszenia przyjęte zostały autorka książek dla dzieci Anja Gumprecht oraz absolwentka Uniwersytetu w Greifswaldzie Sarah Wienke. Do nowego 4-osobowego zarządu weszli: przewodniczący dr Krzysztof Wojciechowski, wiceprzewodniczący Roland Semik, skarbnik Monika Wojciechowska oraz członkini zarządu Wioletta Mazurek. W skład nowej Komisji Rewizyjnej weszli natomiast Siegfried Neubauer oraz Klaus Miekley.

Wśród planów "My Life" na rok 2015 jest m.in. uroczyste 50. spotkanie biograficzne w bibliotece miejskiej we Frankfurcie nad Odrą, członkostwo honorowe dla jednego z przyjaciół Stowarzyszenia, gruntowna przebudowa strony internetowej i początek prac nad wyszukiwarką internetową dla zasobów Archiwum Ludzkich Losów w Słubicach.

Informacja na Słubickim Portalu Informacyjnym Slubice24.pl: http://www.slubice24.pl/wiadomosci/kultura/6500-qmy-lifeq-z-nowym-zarzadem