Zaproszenie na walne zebranie członków 5 grudnia 2014 r.

Najbliższe walne zebranie członków odbędzie się w piątek 5 grudnia 2014 r. o godz. 14:00 w sali 102 Collegium Polonicum w Słubicach. Przewidujemy następujący porządek obrad:

1. Powitanie
2. Zatwierdzenie bieżącego porządku obrad
3. Zatwierdzenie protokołu poprzedniego zebrania z 11 czerwca 2014 r.
4. Powitanie nowych członków
5. Sprawozdanie z pracy zarządu
6. Wybory zarządu na kolejne 2 lata
7. Plany działalności w 2015 r.
8. Inne, ustalenie następnego terminu

w imieniu Zarządu Roland Semik