Terminy

Data

Godzina

Miejsce

Tytuł

Krótki opis

Wstęp

 Poniedziałek, 19.09.2016

 

 15:00

Budynek 1 

Opowiedziana historia życia

Hans Albeshausen, architekt we Frankfurcie nad Odrą

 wolny

 Poniedziałek, 10.10.2016

 

15:00

Budynek 1 

Opowiedziana historia życia

Therese Kätzmer, od 1964 pracownica biblioteki miejskiej we Frankfurcie nad Odrą

 wolny

 Poniedziałek, 21.11.2016

 

 15:00

 Budynek 1 

Opowiedziana historia życia

Fanny Schulz, animatorka kultury, pedagog tańca

  wolny

 

       

 

Terminy

Data

Godzina

Miejsce

Tytuł

Krótki opis

Wstęp

 Poniedziałek, 15.02.2016

 

 15:00

 Budynek 1 

 Opowiedziana historia życia

 Dr. Wilfried Pröger, wieloletni radca miejski Frankfurtu nad Odrą ds. kultury

 wolny

 Poniedziałek, 14.03.2016

 

 15:00

 Budynek 1 

 Opowiedziana historia życia

 Siegfried Fiedler, przewodniczący klubu filmowego „Olga Benario“

 wolny

 Poniedziałek, 11.04.2016

 

 15:00

 Budynek 1 

 Opowiedziana historia życia

 Günter Fromm, historyk lokalny

  wolny

 Poniedziałek, 09.05.2016

 

 15:00

 Budynek 1 

 Opowiedziana historia życia

 Helga Glöckner-Neubert, znana pisarka z naszego regionu

  wolny

 

Dyrektor biblioteki miejskiej i regionalnej we Frankfurcie nad Odrą, a od niedawna honorowy członek stowarzyszenia My Life dr Dirk Wissen ogłosił publicznie, że z końcem sierpnia b.r. ustąpi z zajmowanego od 8 lat stanowiska. Podczas swojego urzędowania udało mu się pobudzić życie kulturalne miasta, m.in. dzięki współorganizowanym z nami popołudniowym spotkaniom z opowieścią autobiograficzną (Das Leben erzählen). W imieniu całego Stowarzyszenia dziękujemy Mu za dotychczasową współpracę!

Od 1 września do czasu wyłonienia dyrektora jego obowiązki tymczasowo pełnić będzie tymczasowa wicedyrektor biblioteki Sigrid Riedel. 

Jednocześnie wybrano nowy zarząd Stowarzyszenia Przyjaciół Biblioteki Miejskiej i Regionalnej we Frankfurcie nad Odrą (Freundekreis der SRB). Z dalszego piastowania funkcji prezesa zrezygnowała Renate Berthold, a to ze względów zdrowotnych i po to, by móc bardziej skoncentrować się na pracy radnej miejskiej. Jej miejsce zajął dotychczasowy pierwszy zastępca Karl-Konrad Tschäpe, pracownik naukowy Europejskiego Uniwersytetu Viadrina, który doskonale włada językiem polskim.

Do zarządu weszli ponadto: Erik Rohrbach, Helga Grune (była wiceprzewodnicząca stowarzyszenia My Life), Andrea Doebert, Jan Musekamp i Wolfgang Frotscher. Serdecznie gratulujemy!

W ubiegłym miesiącu mieliśmy okazję zrealizować uroczystość jubileuszu 10 lat istnienia naszego Stowarzyszenia. W Archiwum Losów Ludzkich oraz małej auli Collegium Polonicum pojawiło się wielu znakomitych gości, m.in.:

bohaterowie naszych biografii i spotkań biograficznych, nasz prelegent prof. Alexander von Platto z Uniwersytetu w Hagen, duet muzyczny Anastazja i Igor Łysenko,wicestarosta słubicki Leopold Owsiak, Silvana Hillinger z urzędu pełnomocnika kraju związkowego Brandenburgia ds. opracowania skutków dyktatury komunistycznej,przedstawiciele Fundacji na rzecz CP, Polsko-Niemieckiej Akademii Seniorów, biblioteki miejskiej i regionalnej we Frankfurcie nad Odrą oraz biblioteki miejskiej w Słubicach, Uniwersytetów Trzeciego Wieku w Gorzowie Wlkp. i Zielonej Górze, przedstawiciele lokalnych mediów i wielu, wielu innych... 

Wszystkim i każdemu z osobna ogromnie dziękujemy! Jednocześnie zapraszamy do zakładki "Jubileusz", gdzie pojawiło się kilkanaście zdjęć z wydarzenia...

Fot. Jenny Dittberner & Roland Semik.

 

 

W piątek 12 czerwca 2015 r. o godz. 17 w budynku biblioteki miejskiej w Görlitz uroczyście otworzyliśmy wystawę objazdową My Life o życiu katolików w NRD. Wszystkich zainteresowanych obejrzeniem zdjęć i tekstów lub pozyskaniem naszej publikacji książkowej pod redakcją Helgi Grune na w/w temat informujemy, że wydarzenie potrwa aż do piątku 31 lipca. Dotychczasowym gościom jak i miejscowym mediom (m.in. Görlitzer Anzeiger) dziękujemy za poświęcenie uwagi naszemu projektowi: http://www.goerlitzer-anzeiger.de/goerlitz/gesellschaft/12223_katholiken-in-der-ddr---zwischen-anpassung-und-ausgrenzung.html